"Phá Lấu gia truyền vị hoa"

Tất cả sản phẩm

Combo Quạc Quạc

Combo Quạc Quạc

160.000₫
Combo Ụt Ụt

Combo Ụt Ụt

130.000₫
Lỗ tai - Heo

Lỗ tai - Heo

130.000₫
Bao tử - Heo

Bao tử - Heo

130.000₫
Ruột - Vịt

Ruột - Vịt

120.000₫
Mề - Vịt

Mề - Vịt

90.000₫
Lưỡi - Vịt

Lưỡi - Vịt

110.000₫
Chân - Vịt

Chân - Vịt

95.000₫

Giỏ hàng

0
0
Giỏ hàng